• गृहपृष्ठ
  • कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजको मूल्य विवरण

कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजको मूल्य विवरण

Sep 25th, 2019

आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, ८ असोज

कालीमटी फलफूलतथा तरकारी बजारमा आजको थोक र खुद्रा मूल्य विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
थोक मूल्य :

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.६०७०६५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजी६०७०६५
गोलभेडा सानोके.जी.४०५०४५
गोलभेडा सानो(टनेल)के जी५०६०५५
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जी४५५०४८
आलु रातोके.जी.६०६२६१
आलु रातो(भारतीय)के जी२७२९२८
आलु रातो(मुडे)केजी५३५५५४
आलु सेतोके.जी.३३३५३४
प्याज सुकेकोके.जी.९८१००९९
गाजर(लोकल)के.जी.९५१००९८
बन्दा(लोकल)के.जी.४५५०४८
काउली स्थानियके.जी.९५१००९८
मूला सेतो(लोकल)के.जी.३५४०३८
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी४०४५४२
भन्टा लाम्चोके.जी.९५१००९८
बोडी(तने)के.जी.१००११०१०५
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.९५१००९८
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी९५१००९८
तितो करेलाके.जी.९५१००९८
लौकाके.जी.५५६०५८
परवर(लोकल)के.जी.५५६०५८
घिरौलाके.जी.७५८०७८
फर्सी पाकेकोके.जी.४५५०४८
हरियो फर्सी(डल्लो)केजी७५८०७८
भिण्डीके.जी.६५७०६८
स्कूसके.जी.२५३०२८
रायो सागके.जी.१९०२००१९५
पालूगो सागके.जी.१९०२००१९५
तोरीको सागके.जी.९०१००९५
प्याज हरियोके.जी.११०१२०११५
च्याउ(कन्य)के.जी.१७०१८०१७५
च्याउ(डल्ले)के जी४४०४५०४४५
चुकुन्दरके.जी.८०९०८५
जिरीको सागके.जी.९०१००९५
सेलरीके.जी.१५०१६०१५५
पार्सलेके.जी.१५०१६०१५५
पुदीनाके.जी.२५०२६०२५५
गान्टे मूलाके.जी.९०१००९५
इमलीके.जी.१३०१४०१३५
तामाके.जी.११०१२०११५
तोफुके.जी.९०१००९५
गुन्दुकके.जी.२३०२४०२३५
स्याउ(झोले)के.जी.१५०१६०१५५
केरादर्जन८०९०८५
कागतीके.जी.३२०३३०३२५
अनारके.जी.२४०२५०२४५
तरबुजा(हरियो)के.जी.५५६०५८
मौसमके.जी.१३०१४०१३५
भुर्इ कटहरप्रति गोटा१००११०१०५
काक्रो(लोकल)के.जी.६५७०६८
काक्रो(हाइब्रीड)के जी३५४०३८
नासपाती(लोकल)के.जी.५०६०५५
नासपाती(चाइनिज)केजी१५०१६०१५५
मेवा(भारतीय)केजी१३०१४०१३५
लप्सीके.जी.४५५०४८
अदुवाके.जी.१९०२००१९५
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.३४०३५०३४५
खु्र्सानी हरियोके.जी.८५९०८८
खुर्सानी हरियो(माछे)के जी९५१००९८
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी२१०२२०२१५
भेडे खु्र्सानीके.जी.१५०१६०१५५
लसुन हरियोके.जी.२१०२२०२१५
हरियो धनियाके.जी.३९०४००३९५
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.१९०२००१९५
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.१९०२००१९५
ताजा माछा(रहु)के जी२७०२७५२७३
ताजा माछा(बचुवा)के जी२२०२२५२२३
ताजा माछा(छडी)के जी२००२१०२०५
ताजा माछा(मंगुरी)के जी२३५२४०२३८

खुद्रा मूल्य :

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.९०१००९५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजी९०१००९५
गोलभेडा सानोके.जी.६०७०६५
गोलभेडा सानो(टनेल)के जी८०१००९०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जी६०७०६५
आलु रातोके.जी.७०८०७५
आलु रातो(भारतीय)के जी४०५०४५
आलु रातो(मुडे)केजी६५७०६८
आलु सेतोके.जी.४०५०४५
प्याज सुकेकोके.जी.११०१२०११५
गाजर(लोकल)के.जी.११०१२०११५
बन्दा(लोकल)के.जी.६०७०६५
काउली स्थानियके.जी.१२०१३०१२५
मूला सेतो(लोकल)के.जी.५०६०५५
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी६०७०६५
भन्टा लाम्चोके.जी.१२०१३०१२५
बोडी(तने)के.जी.१३०१४०१३५
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.१३०१४०१३५
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी१४०१५०१४५
तितो करेलाके.जी.१२०१३०१२५
लौकाके.जी.८०९०८५
परवर(लोकल)के.जी.८०९०८५
घिरौलाके.जी.१००११०१०५
फर्सी पाकेकोके.जी.६०७०६५
हरियो फर्सी(डल्लो)केजी९०१००९५
भिण्डीके.जी.९०१००९५
स्कूसके.जी.४०५०४५
रायो सागके.जी.२१०२२०२१५
पालूगो सागके.जी.२१०२२०२१५
तोरीको सागके.जी.१००११०१०५
प्याज हरियोके.जी.१३०१४०१३५
च्याउ(कन्य)के.जी.१९०२००१९५
च्याउ(डल्ले)के जी४६०४७०४६५
चुकुन्दरके.जी.१००११०१०५
जिरीको सागके.जी.११०१२०११५
सेलरीके.जी.१८०२००१९०
पार्सलेके.जी.१८०२००१९०
पुदीनाके.जी.२८०३००२९०
गान्टे मूलाके.जी.१००११०१०५
इमलीके.जी.१४०१५०१४५
तामाके.जी.१४०१५०१४५
तोफुके.जी.१००११०१०५
गुन्दुकके.जी.२७०२८०२७५
स्याउ(झोले)के.जी.१८०२००१९०
केरादर्जन१००११०१०५
कागतीके.जी.३८०४००३९०
अनारके.जी.३४०३५०३४५
तरबुजा(हरियो)के.जी.६०७०६५
मौसमके.जी.१८०२००१९०
भुर्इ कटहरप्रति गोटा१२०१३०१२५
काक्रो(लोकल)के.जी.१००११०१०५
काक्रो(हाइब्रीड)के जी६०७०६५
नासपाती(लोकल)के.जी.६०७०६५
नासपाती(चाइनिज)केजी२४०२५०२४५
मेवा(भारतीय)केजी१५०१६०१५५
लप्सीके.जी.६०७०६५
अदुवाके.जी.२४०२५०२४५
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.३८०४००३९०
खु्र्सानी हरियोके.जी.१००११०१०५
खुर्सानी हरियो(माछे)के जी१२०१३०१२५
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी२४०२५०२४५
भेडे खु्र्सानीके.जी.१८०२००१९०
लसुन हरियोके.जी.२४०२५०२४५
हरियो धनियाके.जी.४१०४२०४१५
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.२४०२५०२४५
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.२४०२५०२४५
ताजा माछा(रहु)के जी२८०२९०२८५
ताजा माछा(बचुवा)के जी२४०२५०२४५
ताजा माछा(छडी)के जी२४०२५०२४५
ताजा माछा(मंगुरी)के जी२७०२८०२७५

 स्रोत: कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारको वेबसाइट