• गृहपृष्ठ
  • कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजको मूल्य विवरण

कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजको मूल्य विवरण

Sep 16th, 2019

आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, ३० भदौ

कालीमटी फलफूलतथा तरकारी बजारमा आजको थोक र खुद्रा मूल्य विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
थोक मूल्य :

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.५०५५५२
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजी५०५५५२
गोलभेडा सानोके.जी.३०३५३३
गोलभेडा सानो(टनेल)के जी३०४०३५
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जी३०३५३३
आलु रातोके.जी.५२५५५३
आलु रातो(भारतीय)के जी३०३३३२
आलु रातो(मुडे)केजी४५४७४६
आलु सेतोके.जी.३५३७३६
प्याज सुकेकोके.जी.८३८५८४
गाजर(लोकल)के.जी.९५१००९८
बन्दा(लोकल)के.जी.३५४०३८
काउली स्थानियके.जी.७५८०७८
मूला सेतो(लोकल)के.जी.४०४५४२
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी४५५०४८
भन्टा लाम्चोके.जी.५५६०५८
बोडी(तने)के.जी.५५६०५८
मकै बोडीकेजी५५६०५८
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.५०६०५५
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी५०६०५५
तितो करेलाके.जी.४५५०४८
लौकाके.जी.३५४०३८
परवर(लोकल)के.जी.३५४०३८
घिरौलाके.जी.४५५०४८
फर्सी पाकेकोके.जी.३५४०३८
हरियो फर्सी(डल्लो)केजी४०४५४२
भिण्डीके.जी.४५५०४८
स्कूसके.जी.२०२५२२
रायो सागके.जी.१२०१३०१२५
पालूगो सागके.जी.५०६०५५
तोरीको सागके.जी.५०६०५५
प्याज हरियोके.जी.९०१००९५
च्याउ(कन्य)के.जी.१५०१६०१५५
च्याउ(डल्ले)के जी४८०५००४९०
चुकुन्दरके.जी.८०९०८५
जिरीको सागके.जी.९०१००९५
सेलरीके.जी.१८०२००१९०
पार्सलेके.जी.१८०२००१९०
पुदीनाके.जी.२५०२६०२५५
गान्टे मूलाके.जी.५०६०५५
इमलीके.जी.१३०१४०१३५
तामाके.जी.११०१२०११५
तोफुके.जी.९०१००९५
गुन्दुकके.जी.२२०२३०२२३
स्याउ(झोले)के.जी.११०१२०११५
केरादर्जन९०१००९५
कागतीके.जी.२८०३००२९०
अनारके.जी.१८०२००१९०
तरबुजा(हरियो)के.जी.५५६०५८
मौसमके.जी.१३०१४०१३५
भुर्इ कटहरप्रति गोटा११०१२०११५
काक्रो(लोकल)के.जी.५०६०५५
काक्रो(हाइब्रीड)के जी२०२५२२
नासपाती(लोकल)के.जी.५०६०५५
नासपाती(चाइनिज)केजी१८०२००१९०
मेवा(भारतीय)केजी९०१००९५
लप्सीके.जी.४५५०४८
अदुवाके.जी.१९०२००१९५
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.३४०३५०३४५
खु्र्सानी हरियोके.जी.७५८०७८
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जी९५१००९८
खुर्सानी हरियो(माछे)के जी६०६५६२
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी१५०१६०१५५
भेडे खु्र्सानीके.जी.७५८०७८
लसुन हरियोके.जी.१८०२००१९०
हरियो धनियाके.जी.१८०२००१९०
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.१९०२००१९५
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.१९०२००१९५
ताजा माछा(रहु)के जी२६०२६५२६३
ताजा माछा(बचुवा)के जी२२०२२५२२३
ताजा माछा(छडी)के जी२१०२१५२१३
ताजा माछा(मंगुरी)के जी२३५२४०२३८

खुद्रा मूल्य :

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.८०९०८५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजी८०९०८५
गोलभेडा सानोके.जी.४०५०४५
गोलभेडा सानो(टनेल)के जी६०८०७०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जी६०८०७०
आलु रातोके.जी.६५७०६८
आलु रातो(भारतीय)के जी५०६०५५
आलु रातो(मुडे)केजी६०६५६३
आलु सेतोके.जी.५०६०५५
प्याज सुकेकोके.जी.९०९५९३
गाजर(लोकल)के.जी.११०१२०११५
बन्दा(लोकल)के.जी.५०६०५५
काउली स्थानियके.जी.११०१२०११५
मूला सेतो(लोकल)के.जी.५०६०५५
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी६०७०६५
भन्टा लाम्चोके.जी.७०८०७५
बोडी(तने)के.जी.८०९०८५
मकै बोडीकेजी८०९०८५
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.८०९०८५
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी८०९०८५
तितो करेलाके.जी.६०७०६५
लौकाके.जी.६०७०६५
परवर(लोकल)के.जी.६०७०६५
घिरौलाके.जी.६०७०६५
फर्सी पाकेकोके.जी.५०६०५५
हरियो फर्सी(डल्लो)केजी६०७०६५
भिण्डीके.जी.७०८०७५
स्कूसके.जी.३०४०३५
रायो सागके.जी.१४०१५०१४५
पालूगो सागके.जी.६०७०६५
तोरीको सागके.जी.६०७०६५
प्याज हरियोके.जी.११०१२०११५
च्याउ(कन्य)के.जी.१७०१८०१७५
च्याउ(डल्ले)के जी५२०५३०५२५
न्यूरोके.जी.१२०१३०१२५
चुकुन्दरके.जी.१००११०१०५
जिरीको सागके.जी.११०१२०११५
सेलरीके.जी.२१०२२०२१५
पार्सलेके.जी.२१०२२०२१५
पुदीनाके.जी.२८०३००२९०
गान्टे मूलाके.जी.६०७०६५
इमलीके.जी.१४०१५०१४५
तामाके.जी.१४०१५०१४५
तोफुके.जी.१००११०१०५
गुन्दुकके.जी.२७०२८०२७५
स्याउ(झोले)के.जी.१४०१५०१४५
केरादर्जन११०१२०११५
कागतीके.जी.३४०३५०३४५
अनारके.जी.२४०२५०२४५
तरबुजा(हरियो)के.जी.६०७०६५
मौसमके.जी.१८०२००१९०
भुर्इ कटहरप्रति गोटा१२०१३०१२५
काक्रो(लोकल)के.जी.९०१००९५
काक्रो(हाइब्रीड)के जी४०५०४५
नासपाती(लोकल)के.जी.७०८०७५
नासपाती(चाइनिज)केजी२४०२५०२४५
मेवा(भारतीय)केजी१२०१३०१२५
लप्सीके.जी.६०७०६५
अदुवाके.जी.२४०२५०२४५
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.३८०४००३९०
खु्र्सानी हरियोके.जी.९०१००९५
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जी१००११०१०५
खुर्सानी हरियो(माछे)के जी७०८०७५
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी२२०२३०२२५
भेडे खु्र्सानीके.जी.९०१००९५
लसुन हरियोके.जी.२२०२३०२२५
हरियो धनियाके.जी.२४०२५०२४५
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.२४०२५०२४५
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.२४०२५०२४५
ताजा माछा(रहु)के जी२७०२८०२७५
ताजा माछा(बचुवा)के जी२४०२५०२४५
ताजा माछा(छडी)के जी२४०२५०२४५
ताजा माछा(मंगुरी)के जी२७०२८०२७५

स्रोत: कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारको वेबसाइट